loader-logo
  • حوزه فعالیت

    شناسایی و جذب ایده
  • آدرس وب سایت

    https://izicenter.ir/

 

در مرکز نوآوری ایران‌ ‌زمین به یکدیگر برای خلق آینده‌ای بهتر کمک می‌کنیم.

اینجا طرح‌های خود را به وسعت ایران‌ زمین گسترش دهید!

 طرح نوآورانه و خلاق دارید؟ 

 در راه اجرای آن روی همراهی مرکز نوآوری ایران زمین حساب کنید 

تزریق سرمایه

انتقال تجربه

همراهی

 علاقه‌مندی‌‎های ما
ما به حوزه‌‎های زیر علاقه مند هستیم‎، اما اگر ایده دیگری هم دارید روی ما حساب کنید!

فن آوری مالی

اینترنت اشیاء

گردشگری

انرژی