loader-logo

جهان ارقام پارس

هلدینگ فناوری اطلاعات بانک ایران زمین

اهداف مجموعه

  • ایجاد زنجیره ارزش و خدمات مبتنی بر دستاوردهای روز فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه صنعت بانکداری، پرداخت و مالی
  • کسب جایگاه برتر در تحقق تحول دیجیتال در صنعت بانکی کشور همراستا با روند جهانی
  • خلق ثروت و ارزش مبتنی بر نوآوری و خلق کسب و کارهای نو و مشارکتی با بهره گیری از تعاملات باز
  • هم افزایی در شرکت های گروه و خلق ارزش با رویکرد اقتصادی

ماموریت ها

  • مشارکت درتوسعه و اجرای برنامه های تحول دیجیتال با رویکرد “بانک دیجیتال” و “بانکداری به سبک فردا”
  • ارتباط پویا و هم افزا با مراکز دانش محور و نوآور داخلی و بین المللی
  • سرمایه گذاری توسعه ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • تطبیق مدل های کسب و کار متناسب با روند تغییرات بازار

اعضای محترم هیأت مدیره

مجتی شیروانی هرندی

رئیس هیأت مدیره

فرهاد اینالوئی

نائب رئیس محترم هیئت مدیره

احمد میردامادی

عضو هیئت مدیره

مهران سوادکوهی

عضو هیئت مدیره

رضا سمیع زاده

عضو هیئت مدیره

مهدی عباس نیا

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

شرکت های زیر مجموعه

با توجه به ماموریت این مجموعه در راه اندازی شبکه ای از ارزش در اکوسیستم بانک داری هوشمند در کشور، شرکت های زیر مجموعه با هدف تحقق این هدف خدمت شما معرفی می گردد.

آرمان وفاداری آریا

زیر مجموعه ها, شرکت های زیر مجموعه

فناوری ارتباطات همگرا رایانه

زیر مجموعه ها, شرکت های زیر مجموعه

مرکز نوآوری

شرکت های زیر مجموعه, شناسایی و جذب ایده

فرزانگان پارس

FCP, زیر مجموعه ها, شرکت های زیر مجموعه

سامان ایمن پرداز شرق(پاژ)

Software, زیر مجموعه ها, شرکت های زیر مجموعه

پدیسار

زیر مجموعه ها, شبکه خدمات, شرکت های زیر مجموعه

سابین تجارت آریا

پرداخت, زیر مجموعه ها, شرکت های زیر مجموعه