loader-logo

جهان ارقام پارس

هلدینگ سرمایه گذاری بانک ایران زمین

اهداف مجموعه

  • ایجاد زنجیره ارزش و خدمات مبتنی بر دستاوردهای روز فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه صنعت بانکداری، پرداخت و مالی
  • کسب جایگاه برتر در تحقق تحول دیجیتال در صنعت بانکی کشور همراستا با روند جهانی
  • خلق ثروت و ارزش مبتنی بر نوآوری و خلق کسب و کارهای نو و مشارکتی با بهره گیری از تعاملات باز
  • هم افزایی در شرکت های گروه و خلق ارزش با رویکرد اقتصادی

ماموریت ها

  • مشارکت درتوسعه و اجرای برنامه های تحول دیجیتال با رویکرد “بانک دیجیتال” و “بانکداری به سبک فردا”
  • ارتباط پویا و هم افزا با مراکز دانش محور و نوآور داخلی و بین المللی
  • سرمایه گذاری توسعه ای در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
  • تطبیق مدل های کسب و کار متناسب با روند تغییرات بازار

مدیر عامل

مهدی عباس نیا

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

هیئت مدیره

احمد میردامادی

معاونت توسعه کسب و کار و عضو هیئت مدیره

فرهاد اینالوئی

ریاست محترم هیئت مدیره

مهران سوادکوهی

عضو هیئت مدیره

رضا سمیع زاده

عضو هیئت مدیره

مهدی عباس نیا

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

معاونت ها

احمد میردامادی

معاونت توسعه کسب و کار و عضو هیئت مدیره

شرکت های زیر مجموعه

با توجه به ماموریت این مجموعه در راه اندازی شبکه ای از ارزش در اکوسیستم بانک داری هوشمند در کشور، شرکت های زیر مجموعه با هدف تحقق این هدف خدمت شما معرفی می گردد.

مرکز نوآوری

شرکت های زیر مجموعه شناسایی و جذب ایده

فرزانگان پارس

FCP

آرین تل

MVNO

پدیسار

شبکه خدمات

سابین تجارت آریا

پرداخت