loader-logo

اهمیت سرمایه گذاری در پروژه های فن آوری اطلاعات و ارتباطات

تا کنون سه نسل از انقلاب های فن آوری را پشت سر گذاشته ایم. این انقلاب ها همواره با اثار اجتماعی و اقتصادی پر رنگی همراه بوده اند. هر انقلاب تکنولوژیکی، یک موج خروشان از توسعه بهره وری را در پی داشته است.
ما در عصری زندگی می کنیم که یکی از این امواج، در حال به وقوع پیوستن است. شاید یکی از عمیق ترین و قدرت مند ترین آنها در طول تاریخ. اثر این موج‌ِ در حال وقوع، قطعا از مرز های کشور های توسعه یافته عبور خواهد کرد و به دیگر کشور ها نیز خواهد رسید.
هر نوع از نوآوری یا انقلاب تکنولوژیکی به ذات خود با خطراتی همراه است که اگر برای آنها استراتژی های مناسبی اندیشیده نشود می تواند اثاری مخرب، از خود به جای بگذارد. یکی از اثار مخرب تکنولوژی عصر فعلی، تبعات اقتصادی آن خواهد بود. بهترین استراتژی برای دوری از این خطر، استفاده از نوآوری در قالب تحول دیجیتال می باشد. این تحول بر اساس یک روند در هم تنیده به وجود می آید.
از طرفی دیگر، همیشه در ناخودآگاه عمومی مردم ترسی نهفته از پیشی گرفتن تکنولوژی از اختیارت بشر وجود دارد که تا کنون جامعه جهانی به آن واکنش نشان داده اما پاسخی مناسب به این نگرانی های مطرح نشده است.
عدم کامیابی کشور ها در مسلط شدن به الگو های جدیدی که فن آوری به وجود می آورد، می تواند شکست های استراتژیک در بخش توسعه کشور و به خصوص در فضایی اقتصادی را حاصل نماید.
استراتژی های توسعه عموما از راهبرد تقلید از بهترین نمونه های اجرا شده دردنیا، تبعیت می کنند. یکی از بزرگترین مشکلاتی که در کشور های در حال توسعه وجود دارد، عدم جامعیت در تصمیم گیری ها، در محل به کار گیری فن آوری های جدید است. این کشور ها، در حال کسب تجربه از این دست تصمیم گیری ها می باشند. در نتیجه، زمان و سرمایه زیادی صرف می گردد اما نتیجه ای در پی نخواهد داشت.
این کشور ها باید تجربیات لازم برای زندگی در جامعه دیجیتال را در خود پرورش دهند. این کشور ها نمی توانند تنها به استراتژی های تجربه شده برای توسعه اکتفا کنند، در این صورت، خروجی ملموسی در رقبات های جهانی برای آنها ایجاد نمی گردد. نگاه آینده نگرانه برای اصلاح دولت و جامعه اطلاعاتی می تواند در بسیاری از بزنگاه ها موثر واقع گردد.

با توجه به وضعیت فعلی کشور و بحران های مشهود در فضای فعالیت های اقتصادی، حضور در بازار فن آوری اطلاعات و ارتباطات می تواند به عنوان یک راه برون رفت از این وضعیت، شناسایی گردد. کارایی و اثر بخشی جز شاکله فعالیت اقتصادی در دنیایی فن آوری اطلاعات و ارتباطات می باشد. تحول دیجیتال صورت گرفته در فضای دنیای امروز می تواند به سه طریق به تولید ارزش در قالب رشد تصاعدی کمک نماید. یک، فعالین اقتصادی و کارآفرینان می تواند با استفاده از زیر ساخت های موجود در فضای دیجیتال، کسب و کار های جدیدی را به نحوی توسعه ببخشند که تا کنون نتوانسته اند رویایی ذهنی خود را در دنیای سنتی، محقق نمایند. دو، آنها می توانند کسب و کار های فعلی خود را با هزینه کمتر و با بهره وری بیشتر قدرت مند تر نمایند و سه، آنها می توانند با سرمایه گذاری در بخش نوآوری فضای دیجیال، ارزش های نهفته ای را شناسایی نمایند و به خیل مجموعه های بپیونند که آینده حیاط کاری خود را بیمه می نماید.

سرمایه گذاری در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات تنها به خرید اخرین نسخه از تکنولوژی های موجود در بازار ختم نمی گردد. هر مجموعه ای که می خواهد، در کنار محصول یا خدمتی که تولید می کند، رضایت مشتریان و حفظ آن ها را نیز در اولویت خود قرار دهد، می بایست با سرمایه گذاری در حوزه آموزش فن آوری های نوین، به نیرو های سازمانی خود، کارشناسانی مختصصی تربیت نمایند که در انقلاب های بعدی فن آوری، گوی رقابت در بازار را همچنان در دست داشته باشند.

با ما در تماس باشید

در صورتی که نیاز به مشاوره دارید در خدمت شما هستیم
0 Points


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *