loader-logo

حضور جهان ارقام پارس در نمایشگاه تراکنش ۹۸

برگزاری نمایشگاهی بین المللی در حوزه فناوریهای نوین صنایع مالی و بانکی از جمله اهداف اولیه تأسیس مرکز فابا بوده است. مؤسسان این مرکز از جمله شورای راهبری بانکداری الکترونیک و شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها به منظور کسب سهم ایران در منطقه، انتقال دانش فنی و توسعه فناوریهای نوین، چنین مسئولیتی را برعهده فابا نهادند.

برگزاری نمایشگاهی بین المللی در حوزه فناوریهای نوین صنایع مالی و بانکی از جمله اهداف اولیه تأسیس مرکز فابا بوده است. مؤسسان این مرکز از جمله شورای راهبری بانکداری الکترونیک و شورای هماهنگی مدیران عامل بانکها به منظور کسب سهم ایران در منطقه، انتقال دانش فنی و توسعه فناوریهای نوین، چنین مسئولیتی را برعهده فابا نهادند.

سازنده با جهان، برگزاری نمایشگاه در صدر برنامههای مرکز فابا قرار گرفت. به همین منظور، با رایزنیهای انجام شده با مقامات ارشد دولت و نظام بانکی و متخصصان وفعالان این صنعت، برگزاری این رویداد
مورد استقبال و تأیید مقامات دولتی و بخش خصوصی، بویژه فعالان و صاحبان کسبوکار واقع شد و برگزاری آن منوط به نتیجه نهایی مذاکرات هستهای و رفع تحریمها شد.
در سال 1394 و پس از اعلام توافقات هستهای، اقدام عاجل برای برگزاری نمایشگاه انجام شد. اولین دوره آن در آبان همان سال با حمایت نظام بانکی و حضور فعال شرکتهای داخلی و خارجی برگزار شد و پس از آن، در تقویم سالانه رویدادهای صنعت مالی و پرداخت ایران، با رویکرد بین المللی، تثبیت شد. از محور های این نمایشگاه می توان به موارد زیر اشاره نمود.

جهان ارقام پارس نیز همراه با صنعت بانکداری و پرداخت کشور در این نمایشگاه حضور به عمل خواهد رساند و بدین وسیله شما را دعوت می نماید در تاریخ ۲۸ تا ۳۰  آبان ماه ۹۸ پذیرای شما باشد.

1 Points


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *