loader-logo

جهان ارقام پارس

تحول دیجیتال، راهبردی جهانی و مبتنی بر توسعه پایدار است. ما به دنبال تحقق زیست بوم بانکداری دیجیتال در ایران هستیم. هدف ما، رشد و بالندگی ایرانی پویا، چابک و هوشمند است.

هلدینگ سرمایه گذاری بانک ایران زمین

جامپ رهبر ارکستر توسعه بانک داری دیجیتال در کشور

  • ایجاد زنجیره ارزش
  • کسب جایگاه برتر در تحقق تحول دیجیتال
  • خلق ثروت و ارزش مبتنی بر نوآوری
  • هم افزایی

+۵۰

پروژه های موفق

پروژه های انجام شده به وسیله بازو های اجرایی مجموعه

+۱۰۰

اشتغال زایی

فرصت های شغلی تولید شده توسط این مجموعه

۶

شرکت های زیر مجموعه

بازوهای توانمند اجرایی این مجموعه
بازو های اجرایی مجموعه

شرکت های زیر مجموعه

آرمان وفاداری آریا

زیر مجموعه ها شرکت های زیر مجموعه

فناوری ارتباطات همگرا رایانه

زیر مجموعه ها شرکت های زیر مجموعه

مرکز نوآوری

شرکت های زیر مجموعه شناسایی و جذب ایده

فرزانگان پارس

FCP زیر مجموعه ها شرکت های زیر مجموعه

سامان ایمن پرداز شرق(پاژ)

Software زیر مجموعه ها شرکت های زیر مجموعه

پدیسار

زیر مجموعه ها شبکه خدمات شرکت های زیر مجموعه

سابین تجارت آریا

پرداخت زیر مجموعه ها شرکت های زیر مجموعه
دنیای بهتری با خود بسازیم

سفر ما از کجا شروع شد

شروع به کار

شرکت جهان ارقام پارس در تاریخ 1395/9/24به صورت رسمی تاسیس گردید.
۹۵

جذب نیرو های متخصص

تیم سازی بر اساس تحقق اهداف مجموعه و نیازمندی های شرکت.
۹۷

تدوین استراتژی های سال ۹۷

بهینه سازی ساختار مجموعه و تقویت نقش مجموعه در حرکت به سمت بانکداری دیجیتال
۹۷

تدوین استراتژی های سال ۹۸

مدیریت و پایش پروژه های بانک داری دیجیتال بانک ایران زمین
۹۸
به همکاری با شما می بالیم

همکاران ما

client-image
client-image
client-image
آخرین مقالات ما را دنبال کنید

اخبار و مقالات